Cannabis forbuddets historie i USA

 

1619 - Påbydes af kongen

I år 1619 beordrer kong James alle kolonister i Amerika til at gro 100 cannabis planter til eksport og selv præsident George Washington dyrkede hamp på sine marker. Cannabis blev i Amerika primært brugt til fremstilling af reb og klæde.

 

1850erne - Lovligt rusmiddel

Fra 1850erne blev cannabis brugt som rusmiddel blandt mexicanske soldater og i opiums-bar miljøet som også fik selskab af det finere borgerskab. Der eksisterede på dette tidspunkt ingen lovgivning omkring cannabis som rusmiddel.

 

1850erne - Medicin på recept

På samme tid introducerede William Brooke O'Shaughnessy terapeutisk brug af cannabis i vestlig medicin efter observationer i Indien. Efterfølgende bliver cannabis produkter solgt som medicin på apoteker i både England og USA. De føderale myndigheder i USA indfører regler omkring emballage-mærkning, salg til mindreårige og genbrug af flasker. Cannabis blev overordnet kategoriseret som en medicin, der kun kunne købes på et apotek og med en recept. Reglerne varierede dog meget fra stat til stat.

 

1900 - beskatning og stramning for medicin

I starten af 1900 tallet indførte man stramninger omkring emballage-mærkningen og om hvem som måtte udskrive og modtage recepter på medicin.

Det var en lukrativ indkomst for staterne at opretholde med beskatning, bøder og fængselsstraf.

Staterne havde dog ikke ret til at bruge politi styrke til at opretholde reglerne og ikke alle stater kategoriserede Cannabis som en ”poison” (en stærk medicin).

 

1909-1924 - Narkotika og alkohol forbydes

I 1909 bliver opium forbudt som rusmiddel, kokain delvist forbudt i 1914 og helt forbudt i 1924 sammen med heroin. Kokain og heroin er forbundet med African Americans og jazz, mens opium er forbundet med kinesere.

Alkohol forbydes i 1920 efter pres fra konerne til alkoholiserede mænd og en politisk modstand mod emmigranternes drikkevaner.

Forbuddene opfattes og kommunikeres i høj grad som en beskyttelse af samfundet mod disse gruppers afhængighed af narkotika og alkohol.

 

1925 - Internationalt forbud mod eksport af cannabis som rusmiddel

The International Opium Convention i Haag inkluderede i år 1925 et forbud mod eksport af Indian Hemp til lande hvor man havde forbudt brugen af cannabis. Man krævede desuden at import landene udstedte en godkendelse på at det kun skulle bruges som medicin og ikke som rusmiddel.

Indien og andre lande, der havde en kultur med cannabis som rusmiddel i religiøse og sociale sammenhænge, protesterede og kontrol systemet forbød derfor ikke intern national handel og produktion af cannabis.

Europæisk hamp, som også blev dyrket i USA, blev dog ikke forbudt til eksport. Det blev begrundet med at planten indeholder mange fibre til produktion og eftersigende en mindre del af de aktive rusmiddel stoffer.

 

1933 - Alkohol lovliggøres

The Eighteenth Amendment bliver ophævet d. 5 december 1933 og alkohol er atter lovligt at sælge og transportere i USA.

Ophævelsen af forbuddet skyldes især at USA har brug for ekstra skatte-indtægter oven på den økonomiske krise og i erkendelse af at forbuddet har skabt grobund for farlig organiseret kriminalitet, et mistillidsforhold mellem befolkningen og myndighederne, mange tilfælde af alkohol forgiftninger og forbuddet er simpelthen for dyrt og besværligt at opretholde.

 

1934 - Staterne kan forbyde cannabis

The uniform State Narcotic drug Act giver I 1934 staterne lov til at håndhæve narko lovene med politi-styrke og staterne får lov til at forbyde cannabis på linje med kokain og opiater hvis de ønsker det.

Tilføjelsen med cannabis bliver ikke begrundet med videnskabelige undersøgelser og sker på baggrund af the Federal Bureau of Narcotis anbefalinger med Harry J.Anslinger i spidsen.

Anslinger markedsfører cannabis som et stærkt vanedannende stof der fører til misbrug af andre stoffer, sindssyge, afstumpet vold, bestialske mord og seksuelle forbrydelser.

Cannabis tilføjelsen får ikke stor opmærksomhed fra dem som underskriver loven, da cannabis brug er forbundet med mexicanske arbejdere som ikke er særligt populære oven på den økonomiske krise.

Alle stater har efterfølgende en form for regulering af cannabis.

 

1936 - USA ønsker stramninger internationalt

Med Anslinger i spidsen prøver USA at inkludere en kriminalisering af dyrkelse, produktion, salg og distribution af coca, opium og cannabis i the Geneva Trafficking Convention i 1936.

De andre medlemslande afviser det, da de ønsker et rent fokus på trafficking af narkotika.

USA nægter at underskrive traktaten da den underminerer deres strenge narkotika politik. Især omkring konfiskering, indgreb i nabolande og udveksling af fanger.

 

1937 - Den føderale regering igangsætter et nationalt cannabis forbud

The Marijuana Tax Act fra1937 gør det muligt for den føderale regering at håndhæve cannabis forbuddet ved at beskatte og registrere al handel med cannabis og man bryder dermed staternes monopol på at regulere medicin salget.

The American Medical Association er i mod beskatningen som rammer de praktiserende læger, apotekerne og dem som dyrker cannabis til medicin.

Deres protester overhøres da the Federal Bureau of Narcotis med Anslinger i spidsen kører en succesfuld skræmmekampagne mod cannabis. Skræmmekampagnen får økonomisk støtte fra avis mogulen William Randolph Hearts, Andrew W. Mellon og Dupont familien.

 

1944 - Rapport mod forbud afvises

New Yorks borgmester er imod den stramme føderale cannabis lovgivning og udgiver i 1944 med la Guardia Committe et 5 års sociologisk research projekt omkring brugen af cannabis i New York.

Rapporten afviser anklagerne om at cannabis fører til vold, mord, sindssyge og afhængighed af andre narkotika, hvilket the Indian Hemp drug Commision også konkluderede i British India i 1894.

Anslinger afviser pure rapporten som ikke at være videnskabelig. Han henviser derefter til at der ikke må laves nogen videnskabelige undersøgelser om cannabis, uden hans tilladelse.

 

1942 - Hemp for Victory

I anden verdens krig får USA dog en stigende efterspørgsel på hampe fibre til krigsindistrien og det amerikanske landbrugs ministerium og hæren tilskynder bønder at dyrke hamp.

Myndighederne betaler cannabis skatten for bønderne og slipper dermed for at lave nogle ændringer i The Marijuana Tax Act.

Der blev dyrket kommercielle hampe marker i USA helt frem til 1957.

 

1951 - Føderal minimumsstraf

Med the The Boggs Act fra 1951 og the Narcotics Control Act fra 1956 indfører kongressen stramninger for overtrædelse af narkotika og cannabis loven.

Besiddelse af narkotika og cannabis straffes nu, ifølge føderal lov, med fængsling i 2-10 år for første gangs forseelser og bøder op til 20,000 usd. Fængsling 5-20 år for anden gangs forseelser og fængsling 10-40 år for tredje gangs forseelser.

En dommer er efterfølgende tvunget til at idømme en minimum-straf på to 2, 5 eller 10 år for narkotika eller cannabis besiddelse. Dommere kan derfor ikke nedsætte fængselsstraffen selvom der skulle være åbenlyse formildende omstændigheder.

 

1961 - FN forbyder cannabis i alle medlemslande

På FN’s Single Convention on Narcotic Drugs i 1961 beslutter man en samlet lovgivning for alle FN medlemslande.

De fattige lande, som har produktion af narkotika og cannabis afgrøder, står svagt og det er de velstillede lande som hovedsageligt styrer processen.

Cannabis bliver forbudt internationalt og forbuddet omfatter også dyrkning af coca-blade, hamp, og opiumsplanter.

Forbuddet er helt op til medlemslandene selv at opretholde og om narkotika besiddelse til eget brug skal være lovligt eller ulovligt, er ikke helt klart defineret. Forbuddet fortolkes derfor også forskelligt af medlemslandene.

Narkotika opdeles i fem kategorier, med cannabis i den hårdeste kategori.

Det er op til FN’s Economic and Social Council's Commission on Narcotic Drugs at regulere hvilke narkotika som skal slettes og indføres i kategorierne. Det skal dog gøres ud fra anbefalinger fra the World Health Organisation.

 

1970 - Mere føderal kontrol

The Marijuana Tax Act fra1937 viser sig ikke at være særligt effektiv i forhold til registreringer af cannabis brugere og indkomst fra cannabis salg og bliver også beskyldt for at være i strid med retten til ”ikke at kriminalisere sin person”.

Den udskiftes af kongressen i 1970 med The Controlled Substance Act, som er en samlet narkotika politik der giver de føderale myndigheder mere kontrol.

Der kan nu straffes ved overtrædelse af the Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970, som påbyder medicin industrien at registrere alle transaktioner vedrørende narkotika og at opdele narkotika i fem kategorier, som opfølgning på FN’s Single Convention on Narcotic Drugs fra 1961.

Cannabis placeres igen i den farligste kategori 1 som er for stærkt afhængighedsdannende stoffer med intet potentiale for medicinsk brug.

Kongressen udfærdiger den første liste med kategorier og kongressen har efterfølgende mulighed for at lovgive i forhold til farlige nye narkotikaer.

 

1972 - Kritik afvises og DEA opstår

Der etableres the National Commission on Marijuana and Drug Abuse, med Raymond P. Shaer i spidsen, som foreslår en afkriminalisering af Marijuana.

De udfærdiger en rapport i 1972 der lægger vægt på at straffene og magtanvendelsen er for skrap i forhold til skadesvirkningen ved brug af Marijuana. Der argumenteres også for at den hårde magtanvendelse er i konflikt med USA’s forfatning.

Præsident Nixon afviser rapportens anbefalingerne og sammenlægger i disse år, flere afdelingerne for narkokriminalitet og narko misbrug til the Drug Enforcement Administration (DEA).

DEA bliver ansvarlig for at undersøge og kategorisere de velkendte eller nye narkotika ud fra afhængighedsgrad, medicinale muligheder og potentiel international trussel.

DEA er påkrævet at inkludere the Food and Drug Administrations anbefalinger, men det er helt frivilligt om DEA ønsker at spørge de videnskabelige og medicinale miljøer til råds, hvilket oftest undlades.

Antallet af personer som fængsles for cannabis salg og besiddelse stiger ganske eksplosivt og tallet er i 2014 stadig stigende.

 

1977 - Californien nedsætter cannabis straf

Op igennem 1970erne har flere stater en form for lokal afkriminaliseringer af cannabis, som i små mængder kun straffes med bødestraf.

Staten Californien beslutter sig for at undersøger de økonomiske konsekvenser af forbuddet mod Marijuana.

I 1977 beslutter Californien at nedsætte straffen for besiddelse af op til 28 gram Marijuana (1 ounce), fra de føderalt besluttede 2-5 års fængsel, til blot at være en bøde på max 100 usd. Ved over 28 gram er straffen max 500 usd og/eller op til 6 måneders fængsel.

Efter at loven træder i kraft falder Californiens administrative omkostninger til Marijuana-forbuddet med 74 % af et budget på 35-100 mio. usd.

 

1978 - Føderalt godkendt medicin projekt

I 1978 sagsøges de føderale myndigheder af en mand som er blevet arresteret for at bruge medicinsk cannabis til at behandle symptomerne på sin sygdom, grøn stær.

Retten giver manden medhold og the Food and Drug Administration bliver ansvarlige for et program hvor man dyrker cannabis på en farm nær the University of Missisippi og distribuere 300 cannabis cigaretter til manden om måneden.

Op til 13 patienter kommer under programmet og da man prøver at inkludere AIDS patienter lukkes programmet under George W. Bush i 1992.

Syv patienter modtager i 2014 cannabis cigaretter fra dette program.

 

1984 - Føderal minimumsstraf

I the Comprehensive Crime Control Act of 1984 skaber Reagan regeringen en kommission som står for at udfærdiger en ubetinget føderal fængselsstraf guide.

I the Anti Abuse Act of 1986 kommer en tilføjelse med 25 års ubetinget fængsel for tredje gangs forseelser af narkotika- og cannabis-salg og anden seriøs kriminalitet (the three-strikes-law). Man indfører desuden dødsstraf for narko baroner.

 

1989 - Drug Courts med behandlingsdomme

I 1989 introduceres føderale Drug Courts.

Her kan personer som har begået ikke-voldelige narko forbrydelser, idømmes behandlingsdomme istedet for de normale lange fængselsstraffe.

Behandlingsdommen fokuseres på at hjælpe den dømte tilbage til en normal tilværelse i samfundet og undgå starten på en kriminel løbebane.

Der er i 2014 næsten 2,500 Drug courts i USA.

 

1990erne - Californien afkriminaliserer medicinsk cannabis

The San Francisco Medical Marijuana Initiative (Proposition P) fra 1991 er en resolution der deklarere at byen støtter brugen af cannabis til behandling af AIDS symptomer.

Flere byer og senatorer i Californien støtter sagen, men Californiens Guvernør nægter at gøre det legalt.

I 1990 opstår the San Francisco Buyers Club, som er inspireret af the Dallas Buyers Club, fra 1980erne. Dengang behandlede man amerikanske AIDS patienter med ulovlig udenlandsk AIDS medicin, som de amerikanske sundhedsmyndigheder i flere år nægtede at godkende. I 1990erne behandler man AIDS og kræftpatienter med ulovlig medicinsk cannabis og over 400 lignende stedet opstår efterfølgende i Californien.

Græsrodsbevægelser begynder at indsamle underskrifter for legal medicinsk cannabis brug i Californien. Underskrift indsamlingen bliver mere seriøs og helt professionel, da flere erhvervs-rigmænd begynder at støtte kampagnen økonomisk.

I 1996 bliver Proposition 215 vedtaget i Californien hvor 55 % af borgerne stemmer ja til at patienter og sundhedspersonel lovligt må benytte Marijuana til medicinske formål.

Men de føderale myndigheder og domstole henviser til The Controlled Substance Act som i 1970 konkluderede at Cannabis ikke burde bruges til medicinske formål.

Californiske forretningsfolk, bønder og patienter som beskæftiger sig med medicinsk Marijuana, bliver efterfølgende anholdt af DEA med udsigt til lange fængselsstraffe, store bøder og konfiskering af deres aktiver.

 

2004 - Californien fastsætter lovlig mændge til 227 gram

Californien fortsætter med deres konfliktende cannabis lovgivning, som de specificerer nærmere. Med the California Senate Bill 420 fra 2004 begrænser Californien den lovlige mængde af medicinsk cannabis som en patient må besidde, til 227 gram (8 ounces) På nær patientens læge har anbefalet en større mængde.

 

2005 - Økonomer utilfredse med cannabis forbuddet

I 2005 underskriver over 500 økonomer, heriblandt nobel pris modtager Milton Friedman, et brev til præsidenten, kongressen, guvernørerne og lovgiverne om at afkriminaliserer cannabis.

Der vedlægges desuden liberalisten Jeffrey Alan Miron’s rapport Budgetary Implications of Marijuana Prohibition in the United States, der estimerer en årlig skattegevinst på 6,2 mia. usd og en årlig administrativ besparelse på 7,7 mia. usd ved en afkriminalisering af Cannabis.

 

2009 - Oakland beskatter cannabis

I 2009 bliver Oakland den første by som beskatter Marijuana, hvilket 80 % stemmer ja til. Beskatningen af Marijuana er på 1,8 % og forventes at indbringe byen mellem 300,000-1,000,000 usd om året.

Oakland har allerede siden 2004 besluttet at poltiet skal bruge mere tid på andre lovovertrædelser end cannabis.

 

2009 - Californien afviser legalisering af cannabis som rusmiddel

I 2009 forslås the Marijuana Control Regulation and Education Act som ville gøre salg og brug af Marijuana som rusmiddel, ligeså lovligt som alkohol i Californien.

I 2010 forslås the Regulate Control and Tax Cannabis Act som ville tillade at Cannabis også kunne beskattes i Californien.

Ingen af de to forslag bliver vedtaget i Californien, men Guvenør Arnold Schwarzenegger nedsætter straffen for besiddelse af 28 gram ikke-medicinsk Marijuana (1 ounce), til en mindre forseelse.

 

2011 - Læger advarer mod cannabis brug

The American Society of Addiction udsender et White Paper i 2011 hvor de anbefaler at man stopper med brugen af medicinsk Cannabis pga. faren ved at bruge det og manglende kliniske studier.

 

2012 - Colorado og Washington legaliserer cannabis totalt

I 2012 vedtages the Colorado Amendment 64 og the Washington Initiative 502.

Det er hermed lovligt for voksne over 21 år, at indtage Cannabis som rusmiddel og besidde op til 28 gram cannabis (1 ounce) helt lovligt i begge stater.

I Colorado må man også dyrke op til seks hamp-planter i sit eget hjem, helt lovligt.

 

2013 - Fire byer afkriminaliserer medicinsk cannabis

I 2013 stemmer 67 % af byens borgere i Portland,Maine for at det skal være legalt at besidde op til 70 gram Cannabis (2,5 ounce) til medicinsk brug.

Samme dag stemmer byens borgere i Ferndale, Jackson og Lansing,Michigan også ja til at det er legalt at besidde op til 28 gram Cannabis (1 ounce) til medicinsk brug.

Salg af cannabis eller besiddelse af Cannabis som rusmiddel, er dog stadig ulovligt i disse fire byer.

 

2013 - Forslag til kongressen om legalisering

I 2013 kommer der forslag til de føderale myndigheder om at ende det føderale cannabis forbud og i stedet indføre samme regulering som for alkohol eller i det mindste respektere staternes cannabis love. Kongressen og senatet har stadig ikke godkendt forslagene.

2014 - Cannabis stadig kontroversielt

I 2014 indføres the No welfare for Weed Act, som forbyder brugen af socialhjælps kreditkort i Cannabis forretninger, hvilket allerede er forbudt i alkohol butikker, kasinoer og stripbarer.

Repræsentanternes hus forbyder i 2014 DEA at bruge fonds-midler på at arrestere medicinske Marijuana patienter, i de 23 stater hvor medicinsk Marijuana er lovligt.

USA's magtcentrum, byen Washington, tillader borgerne at besidde op til 56 gram cannabis helt lovligt efter en offentlig afstemning.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_history_of_cannabis_in_the_United_States

 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Opium_Convention

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Suppression_of_the_Illicit_Traffic_in_Dangerous_Drugs

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_State_Narcotic_Drug_Act

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_J._Anslinger

 

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Guardia_Committee

 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1956-01-01_3_page005.html

 

http://www.newyorkcriminalattorneyblog.com/2009/01/a_brief_history_of_federal_man.html

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-incrimination

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Convention_on_Narcotic_Drugs

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Substances_Act

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Drug_Abuse_Prevention_and_Control_Act_of_1970

 

http://en.wikipedia.org/wiki/California_Proposition_215_(1996)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_policy_of_California#Cannabis

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_court

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_cannabis_legalization_in_the_United_States

 

http://www.prohibitioncosts.org/executive-summary/

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Decriminalization_of_non-medical_cannabis_in_the_United_States

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States