Cannabis forbuddets konsekvenser for samfundet

Jeg har her samlet de mest åbenlyse problemer som forbuddet skaber i vores samfund og i verdenen omkring os.

 

Cannabis forbuddet er baseret på en diskriminerende lovgivning

Beslutnings grundlaget for et totalt forbud af cannabis i USA var i høj grad baseret på racistiske og generaliserende holdninger mod minoriteter, økonomiske motiver for enkelte rigmænd og Harry J. Anslingers kamp for en en berettigelse i hans nye stilling som første kommisær i the Federal Bureau of Narcotics. En stilling Anslinger fik i 1930 efter flere år som assisterende kommisær for the Bureau of Prohibition (alkoholforbuddet). Selve håndhævelsen af cannabis forbuddet i USA forskelsbehandler også. Politiet generaliserer at f.eks. African Americans og latinoer ofte er involveret i kriminalitet. Disse grupper har derfor en højere risiko for at blive antastet af politiet på gaden, have SWAT raids i deres hjem og ende i fængsel.

Da FN i 1961 beslutter at forbyde cannabis i alle medlemslande, sker det igen på grundlag af Harry J. Anslingers skrækkampagner med påstande om at cannabis var skyld i en persons makabre øksemord mod sine familiemedlemmer. Man glemte at nævnte at personen var erklæret sindsyg og havde en lang historie af sindsyge i familien.

Da Det danske folketing samme år indfører FN's cannabis forbud i Danmark, sker det uden nogen form for videnskabelige undersøgelser og en amerikansk diskriminerende lov bliver så pludselig til dansk lovgivning.

 

Håndhævelse skaber unødvendig konflikt

Ungdomsoprørets kamp mod de gældende normer i 1968 var også en kamp mod autoriteter.

At et ulovligt stof som cannabis var populært blandt ungdomsoprørene, gav politi og myndigheder en glimrende undskyldning til at overvåge, antaste og arrestere eventuelle modstandere.

Politiet og myndighedernes 40 årige kamp mod hashhandlen på Christiania har ofte medført krigslignende tilstande og ydmygende og voldelige episoder for både christianitter, besøgende og politifolk.

Visitationer af hash rygere landet over, har skabt et unødvendigt dårligt forhold mellem politiet og ellers lovlydige borgere som ryger cannabis.

Hvis f.eks. en ung cannabis bruger lider af ADHD eller har problemer med autoriteter, kan disse visitationer, hvor politiet ofte prøver at udstråle så meget autoritet som muligt, udvikle sig til en unødvendig verbal eller fysisk konflikt. Disse unge kan derefter sigtes for at overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for at modsætte sig anholdelse eller ligefrem for vold mod tjeneste mand i funktion, for blot at løfte armen op i selvforsvar.

Især unge med anden etnisk baggrund føler sig diskrimineret af at de hyppigt bliver antastet af politiet, hvilket bandepakken og visitationszonerne har yderligere forstærket. Det er muligt at smide en borger med anden etnisk herkomst ud af Danmark for bande-kriminalitet, selvom personen er født og opvokset i Danmark. Hvis en dansk rocker laver præcis samme forbrydelse vil en udsmidning ikke komme på tale.

Når politiet raider et hus og laver voldelige anholdelser hvor der er børn tilstede, kan det være en meget traumatiserende oplevelse for børnene, da de oplever det som et overfald på nogen de kender. Børnene kan udvikle et ambivalent forhold til politiet som både værende en trussel og en beskytter. Ender den ene eller begge forældre i fængsel for cannabis kriminalitet, har det også stor betydning for børnenes trivsel og udvikling, i en negativ retning.

 

Forbuddet lokker folk i kriminalitet

Selvom man er arbejdsløs, uden uddannelse og cannabis ryger er det ikke svært at starte egen virksomhed med at sælge cannabis .

Ens egen omgangskreds af cannabis rygere er et glimrende kundegrundlag for en god ulovlig forretning.

Det kræver ingen særlig uddannelse eller kurser og som cannabis ryger kender man produkter og leverandører i forvejen.

Man skal ikke registreres hos myndighederne og har ingen bekymringer med skat, moms, afgifter, regnskaber og revision.

Efterspørgslen på hash er stor og der kan være mange penge at tjene for en ung person uden nogen uddannelse.

Men som hash sælger er der stor risiko for at andre kriminelle vil røve ens varelager eller penge, som jo ikke kan gemmes i banken.

Kriminelle bander vil på et tidspunkt forsøge at skræmme en væk fra markedet eller kræve beskyttelses penge og man er i evig risiko for at ryge i fængsel.

En dag er man måske blevet træt af ulemperne ved det kriminelle liv og har måske fået børn.

Problemet er bare at man er blevet afhængig af de hurtige penge og samtidig har bevæget sig langt væk fra arbejdsmarkedet og uddannelser.

Udsigten til en SU på 4,500 kr om måneden, bistandshjælp eller et dårligt betalt ufaglært arbejde er ikke særligt tillokkende hvis man er vant til en indkomst på flere tusinde kroner om dagen sort.

Har man taget en uddannelse inden man begyndte at sælge cannabis, har man bedre muligheder for at vende tilbage til et lovligt job i samfundet. Men største delen af cannabis sælgere har ingen uddannelse og får ofte en plettet straffeattest undervejs.

 

Forbuddet underminerer cannabis brugernes rettigheder

Som cannabis bruger kan man få en bøde på 2000 kroner for besiddelse af mellem 0,1 til 10 gram cannbis og bøden stiger hvergang.

Politiet har ret til at kropsvisitere, og kigge i underbukserne hvis man har mistanke om cannabis besiddelse. Klage mulighederne overfor politiet for ukorrekt håndtering behandles af det uafhængige politiklagenævn hvor chancen for at få medhold er sølle 2 procent.

For alkohol er der ingen øvre grænse for hvor meget man må besidde og det er på trods af at alkoholmisbrug, i modsætning til cannabis, er skyld i mange dødsfald hvert år, vold, gade uorden og hospitalsindlæggelser.

Cannabis brugere mister deres kørekort op til 3 uger efter at de har indtaget cannabis, mens en alkohol bruger kan køre bil dagen efter.

Cannabis brugere har ingen ombudsmand eller fødevarekontrol og cannabis sælgere straffes ikke hårdere hvis de har fortyndet deres varer med andre skadelige stoffer.

Cannabis brugere er tvunget til at opsøge kriminelle miljøer og dermed tvunget til at støtte kriminalitet og terror.

Hvis cannabis brugere dyrker cannabis selv, har de risiko for at politiet konfiskere og destruerer deres afgrøder og giver dem en bøde eller fængselsstraf.

Cannabis brugere omtales og behandles som misbrugere af både lovgivning og sociale myndigheder.

Cannabis brugere må ikke transportere cannabis med sig over landegrænser og tvinges derfor til at købe af kriminelle de ikke kender i udlandet. Nogle lande har meget skrappe fængsels og bødestraffer for cannabis besiddelse og der er tilfælde af korruption eller at landene statuere et eksempel når de anholder tourister med cannabis .

I USA kan man som statsborger ligefrem miste sin stemmeret midlertidigt og miste adgangen til sociale ydelser, hvis man dømmes for cannabis kriminalitet.

 

Forbuddet skaber hård og muligvis organiseret kriminalitet

Alkohol forbuddet i USA i 1920erne skabte grobund for den organiserede narko kriminalitet vi ser i USA i dag.

Da Jønke fra Hells Angels myrdede Makrellen fra den rivilariserende rockerklub Bullshit i 1984, skyldes det en kamp om cannabis markedet. Fremtidige rocker kampe om cannabis markedet tog blodig karakter efter dette mord og Hells Angels er nu en magtfuld organisation på tværs af lande grænser.

Det er ikke bevist at Hells Angels begår organiseret kriminalitet, men deres medlemmer er meget ofte involveret i kriminalitet.

Selvom der kunne være nogle slemme drenge i Pusherstreet, så levede pusherne under truslen om at de kunne blive smidt væk fra Pusherstreets sikre marked, hvilket holdte dem lidt i skak.

Da politiet rydder Pusherstreet i 2004 spredes cannabis handlen sig til hele København hvilket var en gave til de småkriminelle som pusherstreet ellers havde forsøgt at holde væk fra deres marked. Cannabis markedet blev nu overdraget til unge uden frygt for konsekvenser og blodige overfald blev nærmest hverdag i København. Cannabis salg gik nu hånd i hånd med hårde stoffer og antallet af helt unge som røg cannabis eller tog kokain steg.

Når der er tale om organiseret kriminalitet vil en organisation oftest være fleksibel nok til at kunne holde forretningen kørende med andre ulovlige forretnings områder end cannabis, hvis cannabis skulle blive lovligt. Unge kriminelle som hovedsageligt sælger cannabis vil være mindre fleksible til at holde en forretning kørende med anden kriminalitet Det skyldes at cannabis salg giver en bedre indtjening og samtidig er mindre ressource krævende mentalt og fysisk end f.eks. inkasso, beskyttelses-penge, røveri, overfald og indbrud. Salg af andre stoffer vil være et oplagt valg, men markedet og kundekredsen er anderledes end for cannabis.

Rocker og bandemiljøet vil have sværere ved at holde på deres medlemmer hvis indtjeningen fra cannabis forsvinder og det bliver også sværere for dem at rekrutere nye medlemmer. Hvis det mod al forventning skulle lykkedes politiet at anholde alle som sælger hash, er der altid en ny generation på vej til at tage over og udenlandske kriminelle bander vil med glæde overtage det danske cannabis marked.

 

Forbuddet kan føre til andre stoffer

Når cannabis sælges ulovligt sammen med hårde stoffer kan en cannabis bruger blive fristet til at prøve andre stoffer.

Cannabis bliver også ofte kategoriseret sammen med andre hårde stoffer i medierne af politikere, misbrugseksperter og politifolk, hvilket yderligere kæder cannabis sammen med andre stoffer, i folks bevidsthed.

Da mange unge ikke anser cannabis som noget særligt farligt, er det vigtigt at cannabis distanceres fra de mere hårde stoffer så de unge ikke kommer til at bruge den "ufarlige" cannabis plante som et springbræt til hele spektret af stoffer.

Christiania har forbudt salg og brug af alle stoffer udover cannabis siden 1979, hvilket betyder at Nordens største konsumetmarked for cannabis, har bidraget til en cannabis kultur uden hårde stoffer.

Denne form for "statslig regulering" er kun mulig fordi at Christiania som samfund har legaliseret cannabis og det danske samfund vil være nødsaget til at afkriminalisere cannabis, hvis man ønsker fuld kontrol over hvad der må forhandles sammen.

I USA og Rusland har man oplevet mange dødsfald blandt unge som indtog det helt lovligt syntestisk fremstillede cannabis produkt Spice eller K2. Produktet har intet med cannabis at gøre men markedsføres sådan. Nogle unge laver også deres egne ulovlige stoffer af fælgrens eller lattergas og samfundet burde fokuserer mere på at give de unge sunde alternativer til stoffer istedet for troen på at man kan fjerne alt farligt fra de unge.

 

Ingen varedeklarering eller mængde og kvalitets kontrol

Cannabis virker meget forskelligt fra person til person og et stort problem ved forbuddet er at cannabis brugerne ikke har nogen garanti for hvad de køber hos en cannabis forhandler. Cannabis produktet kan være meget stærkt og have en fordeling af THC og CBD som er uhensigtmæssig for brugeren og måske ligefrem giver et ildebefindende.

Førstegangs køber af cannabis vil ikke vide hvad de skal efterspørge og der findes ikke en varedeklarering eller produkt information på et ulovligt cannabis produkt og måske har cannabis forhandleren kun en slags cannabis til salg.

Et cannabis produkt som hash kan også være fortyndet med farlige produkter af mellemhandlere som ønsker at tjene mere. Hashen kan også være tilført anden billige narkotika hvis mellemhandleren ønsker at skjule at hashen er blevet fortyndet.

Cannabis markedet i Pusherstreet er det tætteste man kan komme på et gennemskueligt cannabis marked i Danmark. Her kan kunderne i ro og mag selv vælge cannabis produkter udfra et bredt sortiment fra forskellige salgssteder. Cannabis forhandlerne har ofte et stort kendskab til deres varer og det store antal af stamkunder sikrer at en forhandler sælger varer som er godkendte af andre kunder. Omgivelserne til Pusherstreet er ideelle for cannabis brugere med natur, ingen biler, meget få fulde folk og ingen på party stoffer.

Politiets håndhævelse af cannabis forbuddet skaber et mindre transparent cannabis marked, hvor cannabis brugerne mister deres basale rettigheder til at købe sikre produkter under ordentlige forhold i Danmark.

Man kan vel ikke bebrejde cannabis brugerne for at de også ønsker et cannabis marked à la Torvehallerne i København.

 

Manglende fokus og ressourcer på at bekæmpe misbruge

I forhold til cannabis er forebyggelsen nærmest helt pålagt politiet. Problemet er blot at politiet fokus kun ligger på at undgå at de unge kommer ud i kriminalitet og lovgivningen er ligeglad med om man ryger cannbis engang i mellem, er i et misbrug eller er på vejud i et misbrug.

De unge skal tilsyneladende skræmmes fra at ryge cannabis og hvis de så begynder at ryge cannbis alligevel, er der ikke meget hjælp at hente før de er dybt afhængige og ender i et reelt misbrug.

i Danmark har vi rygestop konsulenter på skolerne for cigaretter og deres opgave er at skabe tillid blandt de unge cigaret rygere og give dem information og værktøjer til at stoppe.

Men cannabis rygerne bliver blot mødt med hårde autoriteter og trusler om bøder og fængselsstraf istedet for information og værktøjer til at undgå at komme i et misbrug.

De unge cannabis rygere stigmatiseres og grupperes sammen med kriminelle og narkotika misbrugere hvilket øger chancen for at udvikle et misbrug.

 

Manglende sagligt niveau

Vores politikere fylder meget i medierne med udtalelser om hvor farligt og afhængighedsskabende cannabis er. Problemet er blot at vores politikere ikke har den store viden om cannabis, afhængighed, misbrug og om hvordan man aflæser videnskabelige data. Politikernes retorik er altid omkring afhængighed og misbrug og cannabis brugere som ikke har et problem negliceres fuldstændigt. Man gør intet for at forstå cannabis brugerne og cannabis kulturen og politikerne lever stadig i en drømmeverden hvor de mener at cannabis kan fjernes fuldstændigt ved magt.

Den offentlige debat sidder fast i spørgsmålet om at cannabis er farligt eller ej hvilket den har gjort siden 1930erne i USA og siden 1961 i Danmark og resten af verdenen.

Myndigheder verden over har i sympati med USA bremset de videnskabelige undersøgelser af cannabis. Derfor står vi nu med et minimum af viden om cannabis store potentiale som medicin og videnskabelige resultater tager ofte 10 år før man forstår dem fuldt ud. Politikerne snakker ofte om hvor afhængighedsskabende cannabis er, men de gør intet for at forstå hvad afhængighed er og hvorfor nogen har nemmere ved at blive misbrugere. Det virker som om at borgerne ikke må have et normalt forhold til cannabis, at de skal straffes i medierne og af loven hvis de har det og at de selv er skyld i hvis de udvikler et misbrug.

At politikerne giver cannbis planten skylden for al afhængighed og misbrug er meget smart for politikerne selv, men ikke for borgerne. Man undgår derved at snakke om de forhold i samfundet som rent faktisk skaber misbrug og afhængighed. At forbedre de sociale forhold er nemlig en dyr affære her i Danmark og nærmest et fy ord for mange republikanere i USA.

 

Cannabis centraliseres i udsatte kvarterer.

Cannabis salget vil ofte centraliseres i lav indkomst kvarterer hvor der i forvejen forekommer arbejdsløshed og misbrug. Beboerne i disse kvarterer er i forvejen mere sårbare for at ende i misbrug og kriminalitet og har ofte ikke midlerne til at flytte til et bedre kvarter.

Foregik cannbis salget fra et villakvarter med lykkelige højindkomst kernefamilier, ville beboerne blive mere udsatte, men stadig mindre tilbøjelige til at ende i kriminalitet og misbrug end i lavindkomst kvartererne.

Cannbis forbuddet skaber derfor grobund for at cannabismarkedet ender der hvor det gør mest skade i samfundet.

Mange flytter netop til villakvarterer for at undgå den slags, men det er vel ikke fair at den bedre stillede del af befolkningen køber tryghed på bekostning af den dårligere stillede del af befolkningen. I det mindste kunne man øremærke flere sociale midler til disse udsatte kvarterer hvor det ulovlige cannabis salg foregår, for at mindske de sociale skader.

Salgssteder med lovlige stimulanser som danske spil, værtshuse og cigaret- og alkoholbutikker, forekommer dog også oftere i lav indkomstkvarterer. Men her er salget lovligt og beboerne udsættes ikke for fristelses til kriminalitet, fare for opgør mellem bander og mistænkeliggørelse fra politiets side. Staten har desuden også mulighed for regulering, aldersgrænser og bedre oplysning af lovlige produkter.

Det er problematisk at mange politikere netop bor i disse sikre villakvarterer og derfor ikke er bevidste om de konkrete problemer det ulovligt salg af cannabis skaber for borgerne i de udsatte kvarterer. Politikerne var måske mere villige til at starte end krig i mod misbrug istedet for en krig mod cannabis, hvis krigen foregik i deres egen kvarter.

 

 

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/er-det-farligt-ryge-hash