Cannabis som rusmiddel

Cannabis

Cannabis er verdens mest benyttede rusmiddel efter alkohol og kaffe.

Cannabis som rusmiddel er ulovligt over det meste af verdenen og kun lovligt i:

Uruguay (salg fra apoteker er lovligt)

Staten Colorado (al dyrkning, besiddelse, brug og salg for personer over 21 år er lovligt)

Staten Washington (besiddelse af op til 28 gram er lovligt)

Staten Alaska (besiddelse af op til 28 gram er lovligt)

Staten Oregon (besiddelse af op til 224 gram er lovligt)

Byen Washington (besiddelse af op til 56 gram er lovligt)

byen new York (besiddelse af op til 25 gram giver max en bøde på 100 dollars)

Holland (besiddelse af små mængder og salg af op til 5 gram pr kunde i Coffeeshops er lovligt)

Portugal (besiddelser af små mængder er lovligt).

Cannabis indtages primært som hash, skunk, pot og hasholie. I Europa er hash mest populært og i Amerika er det mest pot.

Cannabis 85 aktive stoffer hedder cannabinoids og dækker bla. over THC, CBD og CBN.

De to mest benyttede cannabis arter er planterne Cannabis Sativa og Cannabis Indica.

Cannabis Sativa har et højt THC indhold og giver en mere euforisk rus, mens Cannabis Indica har et mere balanceret THC og CBD indhold og giver en mere afslappet rus i sind og muskler.

Cannabis er i modsætning til alkohol og andre opkvikkende drugs, ikke et vildt fest stof.

Cannabis bruges oftest til mere afslappende situationer og effekten varierer meget fra person til person.

Cannabis er et bevidsthedsudvidende stof og bør derfor bruges med omhu eller helt undgås af folk med psykiske eller sociale problemer.

 

Cannbis misbrug

Cannabis er meget udbredt blandt unge og kan virke forstyrrende på skolgangen og fremtidig karriere, hvis man ryger sig skæv når man burde lave sine lektier. Enkelte unge ender i seriøse hash misbrug, mens andre ryger det hele livet uden større problemer.

Men de fleste prøver blot cannabis enkelte gange eller over nogen år og finder det så uinteressant og stopper.

Misbrug skal defineres udfra om man mister kontrollen med sin cannabis brug og at brugen begynder at give problemer for en selv og ens omgivelser. Det er derfor vigtigt at sætte sig ned og vurdere de konkrete problemer man mener at brugen af cannabis skaber.

Faktorer som social status, selvtillid, selvkontrol, psyke, evnen til at skabe nære venskaber, hobbyer og sportsinteresser, traumatiske oplevelser med behov for virkelighedsflugt og hvor nært forhold de unge har til deres forældre, herunder svigt og rolemodeller, kan alle have betydning for om unge går fra brug til misbrug.

 

At kalde folk for misbrugere uden at sætte sig ind i deres situation skaber ofte blot mere skade end gavn, da man stigmatiserer folk som kunne have brug for hjælp og skaber et mistillidsforhold.

Ifølge juraen, defineres al brug af ulovlige stoffer som misbrug, hvilket kan virke stødende på cannabis brugere som ikke ser sig som misbrugere.

Politikere som er modstandere af en afkriminalisering af cannabis, bruger også betegnelsen "misbrugere" om alle som indtager cannabis, hvilket enten må skyldes politisk spin eller ignorance.

Om cannabis er et farligt og afhængighedsskabende stof som foresager skizofreni og lav IQ, er et meget kontroversielt emne, der skaber splid mellem forskere, myndigheder og cannabis-brugere verden over.

 

Cannabis kan fremskynde skizofreni for 1% af befolkningen

En meget omdiskuteret risiko forbundet ved cannabis indtag, er risikoen for at udvikle en hashpsykose, som kan fremrykke tidspunktet for hvornår man udvikler skizofreni.

Cannabis kan kun fremrykke tidspunktet for personer som iforvejen er disponible for skizofreni og udvikling af sygdommen skyldes ikke direkte brugen af cannabis.

Omkring en procent af befolkningen udvikler skizofreni og årsagerne kan skyldes ens genetiske arvemasse, fødselskomplikationer eller følelsesmæssige belastninger som barn eller ung.

Symptomerne på skizofreni kan minde om hash eller narkotika brug, med hallucinationer og vrangforestillinger, paranoia, sløvhed og passivitet. Ved indtag af hash eller stoffer forsvinder disse symptomer indenfor nogle timer, men varer symptomerne over 48 timer bliver man diagnosticeret som psykotisk.

Folk som bliver indlagt for skizofreni, har statistisk set 20% chance for at blive helbredt, mens resten går en svær tid i møde og 10% begår selvmord.

Jo tidligere i sygdomsforløbet man opdager skizofreni, jo bedre muligheder har man for at behandle sygdommen og familie og netværk har også stor indflydelse på udfaldet.

 

Cannabis historie

Der har været mange beskrivelser af cannabis som rusmiddel gennem de sidste mange tusinde år.

Her er et kort indblik i hvordan cannabis har bevæget sig mellem mange forskellige kulturer og verdensdele gennem tiden.

 

Kina 4.000 år siden

Den kinesiske kejser Shên Nung beskriver brugen af cannabis som rusmiddel, i tekster som er over 4.000 år gamle.

 

Grækenland 2.800 år siden

I oltidens Grækenland for 2.800 år siden beskriver Homer at cannabis bliver givet som gave og Herot beretter om de nomadiske skyteres brug af cannabis. som rusmiddel.

 

Norske vikinger 1.300 år siden

Arkæologiske udgravninger i Norge har fundet pollen som beviser at vikingerne dyrkede hamp for 1.300 år siden.

Det blev primært brugt til fremstilling af tekstil og reb og man har fundet cannabis produkter man mener fungerede som smertestillende medicin.

 

Diverse religioner 1000 år siden

Religioner som hinduisme, zarathustrianisme og shamanisme har en over 1.000 år gammel historie med brug af cannabis som rusmiddel.

Sufisekter indenfor islams havde en religiøs brug af cannabis som rusmiddel for 1.000 år siden.

Brugen af cannabis spredte sig til hele Mellemøsten og Indien, hvor det primært var hash man indtog, mens man syd for Sahara indtog bladene.

 

Europa og Amerika 500 år siden

I den vestlige verden blev cannabis indført til produktion af tekstil og reb for 500 år siden og senere dyrket på kolonierne i Brasilien og Chile.

Brugen af cannabis som rusmiddel spredte sig derefter til resten af Sydamerika.

 

Britske Vestindiske øer 200 år siden

For 200 år siden røg indiske arbejdere cannabis som rusmiddel på britiske kolonier på de vestindiske øer, hvilket blev reguleret og beskattet af briterne.

 

Frankrig 200 år siden

Napoleons invasion af Egypten for 200 år siden bragte cannabis til Frankrig som et moderne rusmiddel.

 

Grækenland 150 år siden

For 150 år siden var Grækenland en vigtigt producent af hash som rusmiddel, der især solgtes til Egyptens kystbyer.

 

Vestlig medicin 150 år siden

William Brooke O'Shaughnessy introducerer terapeutisk brug af cannabis i vestlig medicin efter observationer i Indien. Efterfølgende bliver cannabis produkter solgt som medicin på apoteker i både England og USA og adskillige emigranter fra kolonierne bringer deres cannabis vaner med sig til Europa.

 

USAs Sydstater 100 år siden

I USA’s sydstater bringer især Mexicanere og Jamaicanere cannabis med sig og det blev for 100 år siden betragtet som et almindeligt rusmiddel i jazz miljøet.

 

Ungdomsoprøret i 1960erne

Cannabis blev for alvor udbredt som et rusmiddel i hele den vestlige verden i 1960ernes ungdomsoprør.

 

Worldwide present time

Cannabis er nu et af verdens mest benyttede rusmidler, kun overgået af alkohol, nikotin og koffein.

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(rusmiddel)

 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/vikinger-dyrkede-hamp-i-norge

 

http://medicalmarijuana.procon.org/view.answers.php?questionID=000638

 

http://www.socialstyrelsen.dk/unges-misbrug/unge-og-rusmidler/viden/brug-af-rusmidler-forer-ikke-altid-til-misbrug/hvorfor-bliver-nogle-afhaengige-af-rusmidler

 

'http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/skizofreni.htm

 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/hashpsykoser-forer-til-skizofreni

 

http://www.theguardian.com/travel/2013/dec/11/uruguay-marijuana-laws-around-world