Løsnings modeller

 

 

 

--------------------------------------- OBS: Siden Løsningsmodeller er under udarbejdelse og er kun en arbejds kladde--------

 

 

Større focus på forebyggelse

I Danmark bruger vi mange flere penge på at behandle sygdomme end på at forebygge dem.

Det kan skyldes at vores politkere er forpligtede til at levere resultater på meget kort tid og derfor ikke tænker i langsigtede strategier. Økonomien får altid første prioritet og besparelserne ved forebyggende arbejde er først at se mange år ud i fremtiden, mens udgifterne er her og nu. Det virker også som at vores politikere er bange for at røre ved den danske frihed til at hygge sig med usunde føde- og drikkevarer foran sofaen. Industrien bliver sjældent pålagt nogen former for restriktioner af vores politikere og selv alkohol forbuddet på arbejdspladserne var noget som industrien selv måtte indføre.

Sygdomme som KOL og skrumpelever kan ikke helbredes og fører altid til tidlig død. Cigaret og alkohol afgifterne skaber store indtjeninger for staten, men også enorme hospitalsudgifter. Hvis cannabis bliver legaliseret er der store chancer for at staten igen vil tjene stort på afgifterne uden at øremærke pengene til den forebyggende indsats. Alle som arbejder for en cannabis legalisering bør kræve at staten skal fokusere mere forebyggende arbejde overfor unge og cannabis, end vi ser det for alkohol og cigaretter. Da cannabis bliver betragtet som farligt af de fleste politikere og ikke har en magtfuld lovlig industri til at praktisere lobby arbejde, er det pt. muligt at lave en stram politik for cannabis forebyggelse ved en evt. legalisering.

En cannabis afkriminalisering bør derfor ses i lyset af de kræfter og den indflydelse som andre industrier påvirker vores samfund med. Her kan nævnes tobak-, alkohol-, medicin-, sodavand-, og slik industrien som har et hav af lobbyister til at påvirke vores folkevalgte og især EU kommisærer.

Kampagner i hovedhøjde de unge kan forstå

 

Coaching frem for kriminalisering af de unge

I Danmark har alle adgang til gratis uddannelse med SU og man kan have mulighed for at få boligstøtte, handicapstøtte, børnepenge, betalt barsel, befordringsfradrag osv.

Men selvom økonomien ikke er et problem, er der stadig folk som lider af mentale blokeringer, der forhindrer dem i fuldføre en uddannelse efter folkeskolen.

Disse mentale blokeringer kan skyldes lavt selvværd, social arv, traumatiske oplevelser, ADHD, manglende evner til at planlægge og psykisk sygdom.

Disse unge har sværere ved at få et godt job og har en højere risiko for at komme på afveje med kriminalitet og misbrug.

Hvis samfundet brugte flere ressourcer på at coache/vejlede/hjælpe disse børn og unge inden det gik galt, ville man både forebygge misbrug og kriminalitet og samtidig skabe et stærkere og lykkeligere samfund.

En stærk social politik har bedre chancer for at bekæmpe misbrug end blot at kriminalisere.

 

Respekt til cannabis brugerne - Behandling til misbrugerne

Samfundet bør i højere grad respektere cannabis brugerne og samtidig interessere sig oprigtigt for brugerne og deres værdier.

Derved skaber man et bedre tillidsforhold mellem sundhedsmyndighederne og cannabis brugerne, hvilket gør det nemmere at nå cannabis brugerne med relevant sundhedsinformation. Man får også mere viden om cannabis brugerne hvilket især kan bruges til at forebygge misbrug og til behandling af misbrug/afhængighed.

 

 

Forskellige strategier kan være

Delvis legalisering hvor besiddelse til eget forbrug er lovligt og kan sælges i særlige coffee shops som i Amsterdam.

Total legalisering med frie markedskræfter.

Stats ejet og stats kontrolleret monopol på både fremstilling og salg.

Enten afkriminalisering af kun pot eller både pot og hash.

Evt. forsøgsordninger i enkelte byer/områder.

Salg kan evt begrænses til apoteker da muligheden for vejledning er stor og muligvis kunne et kørekort hvor man vejledes og skal tage en lille prøve komme på tale, hvilket også kunne overvejes for alkohol.

Aldersgrænse på 18, men med fokus på at informere de unge fra 12 årsalderen, da det er umuligt at undgå at alle unge venter til de er 18 år.

 

 

Fokus på alkohol smøger etc istedet for andre cannabis landes resultater

 

 

 

 

 

Cannabis og narkotika skaber grobund for en mere organiseret kriminalitet som efterfølgende kan være vedvarende og svær men ikke umulig at få bugt med.

 

 

 

 

Test af unge om de er i risiko gruppen til at blive misbrugere.

 

 

 

 

 

 

http://navisen.dk/blog/hellere-ryge-hash-end-at-drikke/