Login / RegistrerGeneric selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Læger i uenighed om effektiviteten af cannabisbaseret medicin

Skrevet af Egon Alfred Nielsen

Nu skal det handle lidt om en faglig uoverensstemmelse mellem praktiserende og må man antage medicinfagligt højt uddannede læger, dette forhindre dem ikke i at være rygende uenige om cannabis som medicin til f.eks. behandling af smertetilstande.

20. December 2022 udgiver Tina Horsted og Peter Leutscher et indlæg i fagbladet Dagensmedicin, med overskriften

Nyt dansk studie blåstempler behandling med cannabisbaseret medicin

I indlægget henvises der til en undersøgelse som viser, at cannabisbaseret medicin kan reducere smerter hos smertepatienter markant og med færre bivirkninger end almindelig smertemedicin. Undersøgelsen tager altså udgangspunkt i 800 danske smertepatienter, der tidligere uden succes havde brugt almindelig smertemedicin, og påpeger at halvdelen af patienterne opnåede en forbedring i livs- og søvnkvalitet af at anvende cannabisbaseret medicin på recept. Desuden indikerer evaluerende tal fra Sundheds- og Ældreministeriet, at cannabisbaseret medicin potentielt kan reducere forbruget af almindelige smertemidler med 14%, hvilket kan spare primærsektoren ca. 84 mio. kr. årligt. Således påpeger undersøgelsen et enormt sundhedsfremmende potentiale i cannabisbaseret medicin og understreger behovet for, at flere læger benytter cannabisbaseret medicin som et alternativ til almindelig smertemedicin.

Det bør for en god ordens skyld nævnes at det i bunden af undersøgelsen fremgår at

TH, KH og PL designede og konceptualiserede undersøgelsen. TH udførte målingerne og håndterede forsøgspersonerne. KH stod for dataindtastning, statistisk analyse og skrev manuskriptet. Alle forfattere bidrog til den endelige version af manuskriptet.

Undersøgelsen blev delvist finansieret af Bionorica SE og Oda og Hans Svenningsens forskningslegat og TH har ydet lægebehandling til patienterne i undersøgelsen.

TH = Tina Horsted,
KH = Karoline Lichon Hesthaven
PL = Peter Derek Christian Leutscher

Dorthe Brønnum fra Center for Klinisk Forskning, Nordjyllands Hospital, Hjørring, Danmark, hjalp med de indledende forberedelser.

Et direkte modsvar

14. marts 2023 udgives der som direkte modsvar et andet indlæg skrevet af følgende forskere: Helge Kasch, Aarhus Universitetshospital, Bo Biering-Sørensen, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, Salome Kristensen, Aalborg Universitetshospital, Lene Wohlfahrt Dreyer, Aalborg Universitetshospital, Kristian Kjær-Staal Petersen, Aalborg Universitet, Lars Arendt-Nielsen, Aalborg Universitetshospital. Overskriften lyder:

Cannabisbaseret smertebehandling kan stadigvæk ikke anbefales

Forskerne kritiserer Tina Horsted indlæg, der hævder, at cannabisbehandling er sikker, økonomisk ansvarlig og effektiv. De påpeger, at det studie, som artiklen henviser til, ikke var randomiseret eller kontrolleret, og at det havde en høj grad af frafald. De kritiserer også, at artiklen kun i begrænset omfang refererer til eksisterende randomiserede studier og at der er en lang række uafklarede spørgsmål om sikkerheden og effektiviteten af cannabisbehandling. Til sidst påpeger de behovet for meget strikte regler for kliniske studier for at sikre en evidensbaseret tilgang til cannabisbehandling og advarer generelt imod brug af cannabisbaseret medicin til smertebehandling og påpeger, at der ikke er tilstrækkelig evidens til at anbefale det som et sikkert og effektivt alternativ til godkendte smertestillende midler.


De to artikler viser tydeligt den faglige uenighed omkring cannabis som medicin til behandling af smertetilstande. Mens Tina Horsteds artikel påpeger det sundhedsfremmende og sundhedsøkonomiske potentiale i cannabisbaseret medicin og behovet for at benytte det som et alternativ til almindelig smertemedicin, så kritiserer flere andre forskere i det modsvar, der blev udgivet den 14. marts 2023, at med den aktuelt foreliggende viden udgør cannabisbaseret medicin netop ikke et sikkert og effektivt alternativ der kan erstatte godkendt smertestillende medicin.  Det kalder på behovet for yderligere forskning og strikte regler for kliniske studier, før cannabis kan anbefales som et alternativ til godkendte smertestillende midler.

Tænk hvis cannabisplanter ikke var forbudte at dyrke til eget forbrug så kunne vi almindelige ansvarsfulde mennesker frit som vi følte var passende udnytte, udforske eller eksperimentere på egen krop med alverdens naturlige utroligheder, alt i mens fagpersoner for min skyld frit og bureaukratisk hjertens gerne forsat må diskutere diverse medicinske og økonomiske fordele eller ulemper hen over hovederne på os almindeligt dødelige fra nu af og til dagen døden stopper formynderiet.


Udgivet

i

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Afkriminaliser Cannabis