Login / RegistrerGeneric selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Tag: Afhængighed

  • Nogle af cannabisplantens indholdsstoffer kan muligvis bruges til at behandle cannabisafhængighed

    Podcast: Cannabisbrug er mest udbredt blandt unge, og de er særligt sårbare overfor potentielle skadelige virkninger, bl.a. fordi deres hjerner stadig er under udvikling. Derfor bør vi sikre, at flere unge, der har et skadeligt brug af cannabis, får hjælp i tide. Lyt til psykolog og lektor Kristine Rømer Thomsen fortælle, at indholdsstoffer fra cannabisplanten […]

  • Misbrug og afhængighed af rusmidler

    Misbrug og afhængighed af rusmidler

    Af Sheila Jones, psykolog og PhD: Der er ikke nogen klar definition på begrebet misbrug og synet på, hvornår et forbrug af rusmidler er problematisk afhænger af øjnene, der ser. Man kan derfor tale om, at misbrugsproblemer defineres ud fra meget forskellige tilgange til rusmidler. Der er den sundhedsmæssige tilgang, hvor al brug af rusmidler […]

Afkriminaliser Cannabis