Do-It-Yourself medicine. Exploring the use of cannabis as medicine in Denmark

Denne afhandling undersøger hvem, hvad og hvorfor relateret til brug af cannabis som medicin i Danmark. Motivationen for at undersøge emnet er, at der de seneste 5-10 år har været flere indikationer på, at der er opstået et stort brug af illegal cannabis med et medicinsk motiv i Danmark, samt at der fra politisk side er blevet indført en medicinsk cannabisordning med det formål at skabe en legal og sikker rammer for behandling af udvalgte patientgrupper med helplante cannabis. I denne forsøgsordning er der blevet sat nogle formelle rammer for brug af medicinsk cannabis, men vi mangler viden om hvilke rammer brugerne sætter for brug af cannabis som medicin i praksis

Indlæs Do-It-Yourself medicine. Exploring the use of cannabis as medicine in Denmark  PH.D. Af Sinikka Lehmann Kvamme

Afhandlingen konkluderer, at der er tegn på et stort ureguleret brug af cannabis som medicin i Danmark, som foregår uden for de legale og sikre rammer, som forsøgsordningen havde til hensigt at skabe. Desuden indikerer fund fra afhandlingen at der er opstået en subtype af cannabisbrug, der adskiller sig fra konventionelle praksiser relateret til rekreativt cannabisbrug. Det udbredte brug af cannabisolier med lavt THC indhold indikerer, at mange af brugerne har en interesse i effekter af cannabis ud over det at blive ”skæv”, en effekt som konventionelt er associeret med et rekreativt cannabisbrug. Resultaterne fra afhandlingen indikerer også, at brugere som ikke er indkluderet i forsøgsordningen, bruger cannabis til at håndtere en række forskellige lidelser, hvor der i øjeblikket er utilstrækkelig eller ingen forskning af høj kvalitet der indikerer terapeutiske effekter af cannabis. Ligeledes findes der heller ikke forskning af høj kvalitet som indikerer at cannabis kan fungere som erstatning for smertemedicin, til trods for at det er den type medicin som brugerne oftest indikerer at de erstatter med cannabis. Derudover indikerer fund fra afhandlingen, at medikaliseringen af cannabis kan have tiltrukket forskellige subgrupper; cannabis novicer, som har en mere medikaliseret tilgang til brugen og samt mennesker med et tidligere rekreativt cannabis brug, som var interesseret i at medikalisere deres nuværende brug af cannabis.

I betragtning af at der er relativt let adgang til illegale cannabisprodukter i Danmark, er det usandsynligt, at den udbredte tendens til brug af cannabis som medicin vil aftage. Det er derfor relevant at overveje de potentielle folkesundhedsproblemer relateret til det uregulerede brug, som knytter sig til manglede lægefaglig vejledning, samt den manglende kvalitetskontrol med uregulerede cannabisprodukter og de potentielle negative sundhedseffekter af cannabisbrug. Afhandlingen reflekterer over mulige skadesreducerende og præventive strategier til at håndtere brug af ureguleret cannabis som medicin.

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *