Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om medicinsk cannabis

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har afholdt en åben høring omkring medicinsk cannabis, det var den 4. september 2018.
“Den 1. januar 2018 trådte en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. I tilknytningen til implementeringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis ønsker Sundheds- og Ældreudvalget med høringen at få en større faglig viden om erfaringer med brugen af cannabis som medicin. Formålet med høringen er således at inddrage udenlandske og danske erfaringer med at anvende medicinsk cannabis til behandling af forskellige sygdomme. Udvalget har derfor inviteret sundhedsministeren og fagfolk fra Holland, Israel og Danmark. Foruden oplægsholderne er Danske Patienter og Lægeforeningen inviteret til at indgå i et panel, der også består af medlemmer fra Sundheds- og Ældreudvalget. Panelet vil stille opfølgende spørgsmål til oplægsholderne om anvendelsen, erfaringerne og virkningen af medicinsk cannabis. Høringen afsluttes med en “rundbordsdrøftelse” af de inputs, panelet har fået, og hvilken betydning det har for det videre arbejde med anvendelsen af medicinsk cannabis i Danmark. Høringen er således ikke en politiske drøftelse af selve forsøgsordningen, men skal ses som en mulighed for at udveksle erfaringer og viden på området.” – ft.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.