Hvad er hash?

Kapitel 1: Hvad er hash?
Bog: Hash – en forbrugervejledning
af Carsten Jørgensen. 1969

Han var sidst i tyverne og boede sammen med nogle venner i en saneringslejlighed, hvis vinduer var blændede med tæpper, og hvis eneste møblement bestod i et par madresser og nogle trækasser. Lejlighedsens eneste varmekilde, en petroleumsovn, gav mere stank end varme fra sig, og alle sad med overtøjet på. Han havde ikke været uden for en dør i lang tid og skulle netop til at rejse til sverie, hvor en ven havde lovet ham husly, så han kunne > gå under jorden > for resten af vinteren. Han fortalte mig, han var eftersøgt af politiet, og på de andres >Sssh! Stille!>, når der kom nogen på trappen, gættede jeg mig til, at det var en værre forbryderbande. Det var det også. Det var hashforhandlere. Medens de andre hyggede sig med en chillum, fortalte han mig, han havde røget hash i fem år og ikke agtede at holde op. Han kaldte forbuddet for heksejagt. >Jeg har været med fra før aviserne anede, der var noget, der hed shit. Jeg har set heksejagten starte, tag eform og vokse. – Hvorfor jeg kalder det heksejagt? Fordi situationen i store træk er den samme som under middelalderens hekseforfølgelser! Ser du, heksene lavede en salve, hvori der var pigæble, sort natskygge og sådan noget. Når de så spiste salven eller smurte sig med den, røg de lige lukt til Bloksbjerg. Denne heksesalve hører i virkeligheden ind under hallucinogenerne, fordi den indeholder atropin og scopolamin, og når heksen bagefter sagde, hun havde været på Bloksbjerg, var det ganske simpelt fordi hun havde flippet dertil – på samme måde, som når du kommer i paradiset efter en fed pibe shit. Hele processen er ganske naturlig: De gamle hekse gik rundt og var møgskæve! (Her kan indføjes, at studenter i Californien i 1965 brugte frø af pigæble som en slags erstatning for hash i et sådant omfang, at myndighederne greb ind). >Du ser, >forsatte han, >heksene var den tids hashrygere, og fordi det hele var sort middelalder, blev hallucinationerne fortolket som djævelens værk. Heksene blev brændte, dels fordi de flippede uden pavens tilladelse, dels fordi de under sexuelle hallucinationer troede, de var i seng med fanden, hvilket ikke var tilladt. Og så er vi tilbage i vor tid. Jeg ryger ikke shit for at komme til Bloksbjer,g men havde jeg været religiøs, kunne det godt være, jeg flippede en tur derned. Men selv om vi er i det tyvende århundrede, bliver vi forfulgte fordi vi ryger hash – vil du så ikke kalde det heksejagt?<

Han påstod, situationen i dag er den samme som i middelalderen, og på en måde må man give ham ret. Hvis man vidste, hvad hash egentlig er, ville det være langt lettere at tage stilling til frigivelse eller forbud. Men ingen kender hash’ens psykiske og fysiske virkninger tilbunds. Vi har >hasheksperter< der ved alt hvad der teoretisk kan vides om hash, men da kun få af dem har prøvet at ryge det, og endnu færre har været rigtigt  >Høje< eller >skæve<, synes ordet >ekspert> lidt misvisende. Samtidig har vi forbrugere, som kender alle hash’ens behagelige og ubehagelige virkninger – men de mangler til gengæld den baggrundsviden, teoretikerne sidder inde med. Og hertil kommer så, at ikke to mennesker opfatter og føler virkningen på samme måde. Overskriften >Hvad er hash?< Er derfor vildledende da ingen kender svaret. Alligevel skal den bruges her, dækkende: 1) Beskrivelse 2) Historie 3) Hash’ens veje

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.