Login / RegistrerGeneric selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

Politik

Magtens tredeling i Danmark: Grundlovens § 3 siger at magten skal deles i tre: den (1) lovgivende, (2) udøvende og (3) dømmende magt. Magtdelingen skal forhindre magtmisbrug. Folketinget er den lovgivende magt og står for at skabe og vedtage love. Regeringen er den udøvende magt og har ansvaret for at implementere og overholde love. Retssystemet udgør den dømmende magt. Borgerforslag.dk giver statsborgere mulighed for at påvirke lovgivning. Vær OBS på disse tre niveauer: Folketinget, Kommunalbestyrelserne og Regionsrådene.

Debatten om legalisering/afkriminalisering af cannabis dukker jævnligt op på Christiansborg. i følge en artikel i Berlingske 30. november 2022 blokerer blandt andre Socialdemokratiet og Venstre for at ændre politik på området i Danmark

Afkriminaliser Cannabis