Politik

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Lovgivning Folketinget Borgerforslag Møder Citater


Den lovgivende, udøvende og dømmende magt fordeling.

Folketinget er den lovgivende magt i Danmark og en del af folketingsmedlemmernes arbejder handler derfor om at deltage i lovgivningsprocessen. Medlemmer af folketinget kan fremsætte et beslutningsforslag eller et lovforslag, medlemmer af folketinget kan dog påvirkes af f.eks. interesse organisationer eller privatpersoner. Regeringen er den udøvende magt, og har dermed ansvaret for at love bliver ført ud i livet og overholdt. Retssystemet er den dømmende magt som afgør stridigheder jf. juridiske forhold Borgerforslag.dk giver danske statsborgere mulighed for medindflydelse ved at opstille borgerforslag. Det politiske system i Danmark består af 3 niveauer: Kommunalbestyrelserne, Regionsrådene og Folketinget. Altså 1 folketing, 98 Kommunalbestyrelser og 5 regionsråd.