Folketinget

Folketinget Borgerforslag Møder


Dokumenter Partier Mailadresser

Mette Frederiksen
Mette har ikke selv erfaringer med brug af cannabis og heller ikke nogen planer om at få det. Det bekymrer hende unge bliver afhængige samt at forbrugerne støtter kriminelle miljøer I spidsen for Socialdemokratiet
Pia ønsker en legalisering af hash. Hun forestiller sig et statsautoriseret salg, således vil hun udfase hash som indtægtskilde for bander samt gøre cannabis tilgængeligt som medicin I spidsen for Socialistisk Folkeparti
Søren har generelt ført en hård retorik i forhold til at fremme politiets indsats mod illegal handel og f.eks. virker han okay med kontrol v.h.a narkohunde på skoler / ungdomsuddannelser og ser også fornuft i at straffe gerningsmænd med fængsel frem for bøde i sager om salg til mindreårige I spidsen for
Konservativ Folkeparti
Pernille I spidsen for
Nye Borgerlige
Torsten har udnævnt sig som cannabisordfører og aktivt bragt emnet på den politiske dagsorden f.eks stod han i 2018 bag forslag om ret til hjemmedyrkning og sidenhen har han foreslået at en folkeafstemning bør afgøre om cannabis skal legaliseres I spidsen for
Alternativet
Morten I spidsen for
Dansk Folkeparti