Login / RegistrerGeneric selectors

Exact matches only

Search in title

Search in content

Post Type Selectors

loven om cannabis

Cannabis er i Danmark omfattet af loven om euforiserende stoffer samt optegnet på liste B hvilket betyder at det kun må besiddes i medicinsk og videnskabelig øjemed. Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år. Besiddelse af større mængder med salg for øje er en skærpende omstændighed jf. straffelovens §191 og kan straffes med op til 10 år.

Lov om euforiserende stoffer: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1334
Straffeloven §191: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1360#P191

Lægemiddelstyrelsens samlede liste: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/virksomhedstilladelse-og-registrering/euforiserende-stoffer/~/media/85BF98ABF20B40ACAA524AED662017EA.ashx

Fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2025 gælder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2392

Historisk

Christian 10 (1912-1947), begrænser i 1930 anvendelsen af indisk hamp til kun at være lovlig i medicinsk og videnskabelig øjemed, samt ratificerer den internationale opiumskonvention af 19. februar 1925.

Frederik 7 (1848-1863), giver i 1857 og 1862 materialister og apotekere ret til handel med hamp, Herba Cannabis Indicæ og Indisk Hamp-Urt.

Frederik 5 (1746-1766), truer i 1761 hørkræmmerne med at fratage dem deres bevilling til handel med hamp, hvis ikke de hovedsageligt handler med hamp som kan frembringes og forarbejdes i Danmark.

Christian 6 (1730-1746), påbyder i 1741 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Frederik 4 (1699-1730), giver i 1722 hørkræmmerne ret til handel med hamp.

Christian 5 (1670-1699), påbyder i 1683, 1687 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Frederik 3 (1648-1670), påbyder i 1669 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Christian 4 (1588-1648), påbyder i 1629 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Afkriminaliser Cannabis