Afkriminaliser cannabis

Login / Registrer

Opret

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

loven om cannabis

Cannabis er omfattet af loven om euforiserende stoffer samt optegnet på liste B hvilket betyder at det kun må besiddes i medicinsk og videnskabelig øjemed. Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år. Besiddelse af større mængder med salg for øje er en skærpende omstændighed jf. straffelovens §191, straffes med op til 10 år.

Lov om euforiserende stoffer: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1334
Straffeloven §191: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1360#P191

Lægemiddelstyrelsens samlede liste: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/virksomhedstilladelse-og-registrering/euforiserende-stoffer/~/media/85BF98ABF20B40ACAA524AED662017EA.ashx

Fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2025 gælder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2392

Historisk

Christian 10 (1912-1947), begrænser i 1930 anvendelsen af indisk hamp til kun at være lovlig i medicinsk og videnskabelig øjemed, samt ratificerer den internationale opiumskonvention af 19. februar 1925.

Frederik 7 (1848-1863), giver i 1857 og 1862 materialister og apotekere ret til handel med hamp, Herba Cannabis Indicæ og Indisk Hamp-Urt.

Frederik 5 (1746-1766), truer i 1761 hørkræmmerne med at fratage dem deres bevilling til handel med hamp, hvis ikke de hovedsageligt handler med hamp som kan frembringes og forarbejdes i Danmark.

Christian 6 (1730-1746), påbyder i 1741 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Frederik 4 (1699-1730), giver i 1722 hørkræmmerne ret til handel med hamp.

Christian 5 (1670-1699), påbyder i 1683, 1687 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Frederik 3 (1648-1670), påbyder i 1669 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.

Christian 4 (1588-1648), påbyder i 1629 med trussel om straf bønderne at dyrke hamp.