Misbrug og afhængighed af rusmidler

Af Sheila Jones, psykolog og PhD: Der er ikke nogen klar definition på begrebet misbrug og synet på, hvornår et forbrug af rusmidler er problematisk afhænger af øjnene, der ser. Man kan derfor tale om, at misbrugsproblemer defineres ud fra meget forskellige tilgange til rusmidler. Der er den sundhedsmæssige tilgang, hvor al brug af rusmidler… Læs mere Misbrug og afhængighed af rusmidler