Narkotikasituationen 2005

Via en særlig pulje er der afsat 24,6 mio dkk. fra 2005 og 2007 til udvikling af målrettede tilbud til unge hashmisbrugere. Fra de fleste amter rapporteres, at situationen er nogenlunde uændret fra sidste år. En del amter melder dog om udbredte og stigende hashproblemer med stadig lavere debutalder. Blandt de etniske unge meldes der… Læs mere Narkotikasituationen 2005

Nøgleord: , , , ,

Narkotikasituationen i Danmark 2004

Publiceret af Sundhedstyrelsen som et bidrag til EMCDDA Uddrag: Hovedmålsætningen for narkotikaforebyggelse i Danmark er at begrænse brugen af hash og andre illegale stoffer samt at tage højde for de problemer, som eventuelle brugere af illegalestoffer kan komme ud i. Væsentlige elementer i den forebyggende indsats er at sikre både at stofferne er svært tilgængelige… Læs mere Narkotikasituationen i Danmark 2004

Nøgleord: , , ,