Afkriminaliser cannabis

Login / Registrer

Opret

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tidslinje

1. jan. 2022 – Forsøgsordning forlænges med yderligere fire år. Virksomheders mulighed for at anmode om licens til at fremstille cannabis til medicinsk brug gøres permanent som led i at tilskynde stabile markedsvilkår og fremme investeringer i dansk cannabis industri.
1. jul. 2018 – Cannabis med et indhold på 0,2 % THC eller derunder afkriminaliseres og besiddelse af det er således ikke længere strafbart ifølge loven om euforiserende stoffer.
1. jan. 2018 – En fireårig forsøgsordning med legalisering af cannabis til medicinsk brug igangsættes, virksomheder kan nu søge tilladelse til produktion og udvikling af medicinsk cannabis ved lægemiddelstyrelsen. Læger kan ordinerer godkendte produkter på recept.
25. okt. 2017 – En række fagpersoner er inviteret til høring i folketingets retsudvalg omkring eventuelle fordele og ulemper ved legalisering eller afkriminalisering af cannabis. Afspil
8. jun. 2017 – Nultolerancen erstattes med nye sanktionstrin bestående af tre grænseværdier for THC-kørsel, ordningen skal sikre THC kørsel straffes ud fra niveau: lavt, mellem eller højt.
nov. 2012 – Dansk politi bliver udstyret med nyt testudstyr, en såkaldt: Dräger Drugtest 5000, der gør det muligt for færdselskontrollen at teste spyt fra billister og dokumentere blandt andet spor af THC, på få minutter.
1998 – Landmænd får mulighed for at søge en årlig licens til at dyrke og høste Industrihamp, landmanden må kun dyrke godkendte sorter med henblik på at udvinde frø og fibre og generelt er det en betingelse at afgrøderne indhold af THC ikke overstiger 0.2% før høst.
1975 – På Christiania talte man på dette tidspunkt meget om at melde sig helt ud af samfundet. En af ideerne gik ud på at fremstille en valuta der KUN var gyldig på Christiania, sjovt nok blev der fremstillet ca. 450 ‘1 fed’ mønter, mønterne var af sølv og ikoniske dels pga. deres forrygende udsmykning, men også fordi tanken var deres værdig svarede til prisen på ‘1 fed’.Det var Vagn Sorento Dichmann og Jens Oluf Brårup der fik til opgave at fremstille mønterne, eftersigende af ukendte pushere.
24. maj 1955 – Cannabis kriminaliseres i Danmark med henblik på at bedre folkesundheden.
1941 – I 1941 stiger dyrkningen af hamp i Danmark til 520 hektar. (Dansk etnobotanik. 1987). Samme år udkommer bogen “Høstning af hamp” udgivet af Esbjerg Tovværksfabrik A/S. Bogen er oversat fra tysk. (Høstning af hamp. 1941).
1940-1945 – Under anden verdenskrig steg avlen enormt. Især ved Kolindsund og Limfjorden blev der dyrket meget. I disse områder fandtes enkelte dyrkningsarealer på helt op til 90 hektar. Man brugte bla. hampefrø olie til at fremstille erstatning for marcipan.
1939 – I 1939 fremskaffer Dansk Hørkompagni tyrkiske hampefrø, som plantes ud herhjemme. Om resultatet berettes følgende: “Hampen efter dette frø blev mægtigt – mange Steder 4 – 5 m høj, men frøet modnedes ikke”. (Hør og Hamp efter Krigen. 1943).
1937 – I 1937 opfinder amerikanerne kunstfibret “Nylon”, og det blev som alle de efterfølgende nyudviklede kunstfibre, til en alvorlig konkurrent for hampen. Samme år indfører det amerikanske senat “The Marihuana Tax Act” (Marijuana skatteloven). Fiberhamp måtte nu kun dyrkes på licens. (The Emperor Wears no Clothes. 1991).
1900 – I starten af 1900 tallet kan man læse følgende “Hamp blev tidligere dyrket en del i Danmark og anvendtes til husflid, i nutiden er avlen næsten ophørt, men planten kan trives overalt i landets frugtbareste egne”. (Store Nordiske Konversations Leksikon. 1917).
1861 – Dyrkning af hamp begynder så småt at aftage. Det samlede areal for hampedyrkning i Danmark er på 45 hektar. I 1876 er det faldet til 32 hektar
1837 – I 1837 dyrkes der 311 hektar hamp i Danmark, mens blot 50 hektar af købstadsjorderne er besået med hamp. (Dansk etnobotanik. 1987).
1827 – Der dyrkes meget hamp på Mols i Jylland. Det oplyses at bønderne på Helgenæs laver hampelærred og andre hampeprodukter, som de sælger i Århus.
1810 – I 1810 koster en tønde hamp 48 rigsdaler. (Dansk etnobotanik. 1987)
1803-1807 – Under Napoleonskrigene var importen af russisk hamp stoppet, og mange startede med at dyrke hamp igen. Myndighederne udleverede dyrkningsvejledninger og gav præmier til dem som dyrkede mest. Under første og anden verdenskrig stiger dyrkningen igen betragteligt. (Hampedyrkerens Håndbog. 1980).
1800 – I starten af 1800 tallet blev der ikke dyrket nok hamp i Danmark. Den indenlandske dyrkning dækkede ikke engang halvdelen af landets forbrug. Det bekymrede myndighederne meget, da de blev nødt til at importere hamp fra udlandet, og der blev lavet en masse tiltag for at stimulere bønderne til at dyrke mere hamp. Men der blev dog dyrket hamp ved mange gårde i Danmark, bortset fra nogle østjyske egne hvor det kun var til egen forsyning. Det Kgl. Landhusholdningsselskab udgav dyrkningsanvisninger til bønderne. De bønder, som dyrkede mest, fik præmier. (Dansk etnobotanik. 1987)
1819 – Carl af Hessen (opvokset i København) fik sammen med Fr. Wilhelm Otte ideen om kolonihaver, som havde til formål at støtte fattiges selvforsyning. Der blev således i 1819 anlagt koloni- eller fattighaver i udkanten af de fleste slesvigske købstæder, bl.a. i Aabenraa. I disse små kolonihaver måtte der dog kun dyrkes haveafgrøder i form af lidt kartofler, hør og hamp til egen forsyning.
1763-1774 – Mellem 1763-74 havde ´Det Almindelige Handelsselskab’ koncession på handelen under ledelse af storkøbmanden Niels Ryberg (1725-1804), der fik tilladelse til at benytte Færøerne til transithandel (smugleri) med varer (te, spiritus, tobak og hamp) mellem Amerika og England.